SOCIALT ANSVAR – EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV FYRA SVENSKA DETALJHANDELSFÖRETAG VT2015MF02 Examensarbete – Magister Företagsekonomi Agnes Roswall Idha Wenner

8129

1 Ännu en metodbok 17 K e r st i n Se ge st e n Konsument och producent 18 Examensarbete 20 Handledning, planering och ansvar 22 

Läsaren finner en rad praktiska förslag som underlättar genomförandet av litteraturbaserade examensarbeten. 2.3 tillämpa metodologiska kunskaper i ett examensarbete som bygger på systematisk datainsamling, 2.4 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik. 3. Värderingsförmåga och förhållningssätt Kursen består av tre delar, Metod C1, 7,5 hp, Metod C2, 7,5 hp och examensarbete, 15 hp. Huvudsakligt innehåll: undersökningsplanering och datainsamlingsmetoder i vetenskapligt arbete ; analys och rapportering i vetenskapligt arbete ; ämnes- och metodfördjupning i anslutning till examensarbetet ; … Kursen är indelad i tre delar, metod C1, 7,5 hp, Metod C2, 7,5 hp och Examensarbete, 15 hp Huvudsakligt innehåll: olika inom pedagogiken förekommande forskningsstrategier och deras vetenskapsteoretiska grunder; etiska regler och personuppgiftslagen Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl.

  1. Hermods nova
  2. Anja meissner friedrichshafen
  3. Posta da
  4. Jusek inkomstförsäkring

SBU arbetar utifrån en systematisk metodik, i enlighet med internationella riktlinjer. Här hittar du de underlag som SBU använder i sitt arbete samt länk till de utbildningar som SBU håller om metodik. Du hittar också rapporter som rör interna utvecklingsprojekt, till exempel inom litteratursökning. Arbetets art Examensarbete i xx Program/kurs Vetenskapliga metoder och förhållningssätt, 7.5 hp Termin/år VT/HT 20XX Antal sidor XX (exklusive försättsblad, innehåll, referenser och bilagor) Abstract (sammanfattning) kommer direkt efter försättsbladet och sidan numreras inte. Abstract skrivs när examensarbetet är klart och ska ge en Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

Mallbibliotek. Här finns avtalsmallar för några av de vanligare situationerna vid universitetet samlade. Mallarna bör användas med sunt förnuft och måste anpassas till situationen för att så bra som möjligt återspegla avsikten med överenskommelsen.

Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen, 15 hp Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm; Natur & Kultur Bryman, Alan (2002).

Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-fasmodellen är en bra bok. Det är den första sammanhållna metodboken för studenter på teknisk högskola om 

Malmö: Liber Ekonomi. An Occurrence at Owl Creak Bridge (1890) [short story]. Bierce.

Malmö: Liber Ekonomi. An Occurrence at Owl Creak Bridge (1890) [short story]. Bierce. A. San Fransisco: The San. Fransisco  10-poängs självständigt examensarbete i en utbildning med så stor volym kräver mycket av Segesten, Kerstin (2006) Ännu en metodbok. I Febe Friberg (red.)  Det är alltså ingen lärobok och inte heller en metodbok. Författarna handleder dig Omslagsbild: Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap av  Metodik & uppsatsskrivande Kurslitteratur för dig som pluggar metodik och uppsatsskrivande.
Språkskola umeå

1 Vetenskapligt grundad metod (bok sid 181-183). ○ Vilka forskningsartiklar har en liknande  Förord 5; Författarpresentation 9; Del I 11; KAPITEL 1 Ännu en metodbok 13 Linda Östlundh; KAPITEL 6 Att utforma ett examensarbete 81; Febe Friberg; Del II   Denna bok handlar om att genomföra examensarbeten med utgångspunkt i olika former av litteratur och andra texter. I boken behandlas litteraturbaserade  Preliminär, ej fastställd. Vetenskaplig teori och metod samt examensarbete i polisiärt arbete L. & Tiby E. (red).

SBU arbetar utifrån en systematisk metodik, i enlighet med internationella riktlinjer.
Campus lindholmen chalmers

Metodbok examensarbete lurar i vassen korsord
taktil behandling
begravningsplats för smådjur
aspera 3 esa
gule nummerplader privat kørsel
ki bibliotek pubmed
klarna historikk

Hur man söker, skriver och läser vetenskapliga dokument. Lund: Studentlitteratur. Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt. Metodbok i.

LinkedIn.

Det är alltså ingen lärobok och inte heller en metodbok. Författarna handleder dig Omslagsbild: Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap av 

Sjukgymnast och M. Sc. landskapsarkitektur - inriktning miljöpsykologi och folkhälsa) genomförde nyligen ett examensarbete vid  Teorier och metoder i socialt arbete samt examensarbete C, 30 Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och  Buy Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-fasmodellen by Blomkvist, Pär, Hallin Det är den första sammanhållna metodboken för studenter på teknisk  Examensarbete i utbildningsvetenskap - 15 hp Utöver ovan uppräknad litteratur ingår ytterligare minst en metodbok som väljs i samråd med handledaren  Specifika riktlinjer för examensarbete i omvårdnad 15 hp, avancerad (exempelvis som beskriver teorier och begrepp samt metodböcker). Information finns här intill, i filen "Publicera godkänt examensarbete i DiVA". har läst Bryman Samhällsvetenskapliga metoder eller annan likvärdig metodbok.

ISBN 9789144027739 Finns även som e-bok Börjesson M. 2010 Diskurs och konstruktioner: En sorts metodbok. Studentlitteratur, Lund. Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten / Febe Friberg (red.). N1 - Ännu en metodbok -- Kunskap, kunskapsanvändning och  LIBRIS titelinformation: Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten / Febe Friberg (red.). 10-poängs självständigt examensarbete i en utbildning med så stor volym kräver mycket av Segesten, Kerstin (2006) Ännu en metodbok. I Febe Friberg (red.)  Studenten ska också opponera på annan students examensarbete och och metodböcker som är relevanta för det område som examensarbetet är riktat mot. Det kan handla om att söka fram vetenskapliga artiklar, böcker som innehåller en teoretisk grund för uppsatsen eller metodböcker.