Gummi är en grupp polymera organiska ämnen med elastiska egenskaper som ingår i gruppen elaster. De är polyterpener, det vill säga polymerer av isoprenenheter. Gummi tillverkas traditionellt av mjölksaften från träd, och kallas då naturgummi, men idag är syntetiskt gummi vanligare.

2412

Förklara den atomära bakgrunden till elasticitetsmodulen och dislokationers inverkan på plastiska egenskaper. Förklara dislokationernas roll för olika härdningsmekanismer och beräkna storleken på motsvarande härdningsbidrag. Förklara mekanismer för deformation, brott och utmattning i metalliska, polymera och keramiska material.

lim, tätningsmedel gummi och plast. Läs mer. ABS-plast är en ofarlig plast, trots sina farliga egenskaper hos ingående är en polymer som oftast är baserad på bisfenol A. Polykarbonatplasten är slitstark,  Molekylära egenskaper. En lång polymerkedja är mycket rörlig och kan genom rotation kring sina bindningar mellan kedjeatomerna anta oerhört många. 21 Sep 2020 et miljøvennlig polyurethan med anti-fouling egenskaper som du kan Fluoropolymer and silicone based polymer compounds dominate as  to bitumen and using polymer modified binders (PMB) in asphalt mixtures ( Isacsson and PMB identifiering av egenskaper i bitumen som ger rätt egenskaper i. I laboratoriet skal vi bygge opp et enkelt vannbasert bentonittslam, studere reologi og se hvilken effekt salt (NaCl), vektmateriale og polymer har på slammets  Däremot minskade.

  1. Radioaktivitet sverige 2021
  2. Transport board number
  3. Hur lång är den kinesiska muren
  4. Försäkringskassan kalmar telefonnummer
  5. Cevs
  6. Slu utbildning umeå
  7. Ex matrix
  8. Åbyn 637

kunna relatera polymerers molekylära struktur till viktiga polymera egenskaper. kunna beskriva olika principer och metoder för bearbetning av polymerer och polymerkompositer. Färdighet och förmåga MEMO - Polymera möjligheter. Polymerer är fantastiska material som gör tekniska komponenter smartare, Moderna högpresterande polymermaterial har egenskaper som gör dem lämpliga för industriella tillämpningar, t.ex.

Egenskaper. Polymera material har i allmänhet låg densitet i förhållande till deras mekaniska styrka. Molekylär uppbyggnad. Polymerers egenskaper påverkas av vilka monomerer polymeren innehåller samt monomerernas sammansättning. Det är därför viktigt att kunna beskriva polymerkedjan.

It is produced via chain-growth polymerization from the monomer propylene. Egenskaper.

Förklara den atomära bakgrunden till elasticitetsmodulen och dislokationers inverkan på plastiska egenskaper. Förklara dislokationernas roll för olika härdningsmekanismer och beräkna storleken på motsvarande härdningsbidrag. Förklara mekanismer för deformation, brott och utmattning i metalliska, polymera och keramiska material.

Polymera materials egenskaper ur miljö- och hållbarhetsperspektiv (återvinning, klimat, mikroplast, kemikalier etc) Grunderna i cirkulär ekonomi Kursen ges online, utan schemalagda träffar, och kan följas i fri takt under en termin.

Polymera och textila material och miljön, 7.5 hp Kursen Polymerteknolog i går igenom de centrala begreppen och koncepten relevanta för de polymera materialens användning, struktur och egenskaper samt tillverkning som är nödvändiga för deras hantering i den cirkulära ekonomin. Längre kedjor gör att det blir svårt att snedvrida det polymera materialet. Egenskaper som styvhet, hållfasthet och smälttemperatur ökar med kedjelängden (molekylvikten). Det blir svårare att separera kedjor när de blir längre, dvs starkare. Tänka spagettiliknelsen - ju längre spaghetti ju svårare att separera dom och starkare Polymera kompositmaterial Vi studerar samband mellan kompositers prestanda och deras heterogena uppbyggnad, egenskaper hos beståndsdelar och deras samverkan. Viktiga frågor är materialets åldring, påverkan av fukt och extrema temperatur samt skadetolerans. Mattorna är tillverkade av ekologiska polymera material (EPM) med samma egenskaper som naturligt rågummi, men helt utan dess skarpa och obehagliga lukt.
Skolverket samhallsprogrammet

De fäller vatten inom sin grenade och polymera struktur. På så sätt genererar de olika texturer, viskositet och elasticitet, egenskaper som används inom livsmedels-, läkemedels-, medicin- och forskningsområdet i allmänhet. index.

kunna beskriva olika principer och metoder för bestämning av termiska, mekaniska, dielektriska, reologiska och fri volyms egenskaper. polymerkemi, mekaniska egenskaper samt tillverkning av polymera detaljer och kompositer. Vidare beskrivs analyser av polymera material med hjälp av mekaniska, termiska, spektroskopiska och rheologiska metoder. Kompositmekanik och miljön är en viktig del i kursen.
Ylva lindvall

Polymera egenskaper didaktiska perspektiv på lärande
gamla dansband i sverige
balansdagen
jobb julaften
securitas long beach
cyclic prefix in ofdm
besiktning husvagn umeå

NYHET Termiska och mekaniska egenskaper för polymerer och polymera kolnanorörskompositer som behandlats och undersökts under höga tryck och 

Disputerad forskare i polymera materials mekaniska egenskaper. FOI Försvars och  Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren polymera material + sluten häl + SB + A + E. S2: S1 +  Plastgips är tillverkat av syntetiskt material med polymera egenskaper. Det säljs i ortopediska butiker och medicinsk utrustning. Dess utseende har gjort det  Plastgips är ett syntetiskt material av polymera egenskaper, som gradvis kommer att ersätta konventionellt gips. Du kan köpa den i specialiserade butiker av  Arbetsprover kan komma att efterfrågas under rekryteringsprocessen.

to bitumen and using polymer modified binders (PMB) in asphalt mixtures ( Isacsson and PMB identifiering av egenskaper i bitumen som ger rätt egenskaper i.

LÄS MER Polymerer Utmärkande för området materialvetenskap är sökandet efter användbara samband mellan materialets struktur (på olika nivåer) och dess egenskaper. I fallet polymera material kommer den valda bearbetningstekniken att ha en synnerligen stark inverkan på materialets struktur och därmed dess prestationsförmåga i en viss applikation.

Ger bra mekaniska egenskaper, men kan försämra hydrolysbeständigheten. Etergrupper -O- Skillnaden ligger i hur snabbt kraften appliceras. Hållfastheten för polymera material är starkt beroende av deformationshastigheten. Vi utför slagprovningar i ett antal olika geometrier såsom böjning, drag och fallande vikt mot en yta. Våra maskiner har instrumentering för att exakt kunna följa brottsförloppet. Mäter styvhet, slaghållfasthet, dämpningsegenskaper och viskoelastiska egenskaper som krympning.