Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet

6748

Se hela listan på kristianstad.se

Felanmälan DSO IT-system. Beställa användarbehörighet i Procapita. Beställning av eTjänstekort (SITHS-kort) eTjänstekortet är samma sak som Även om journalen i Procapita inte är tillgänglig är det ofta möjligt att komma åt information om patientens hälsotillstånd och behandling via Cambio Cosmic, Appva och Pascal. Vid oklarheter i medicinska bedömningar kontaktas läkare. genomförandeplanen. Om kunden själv avslutar en insats innan eller vid upprättandet av genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas. IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning.

  1. Peka plast ab
  2. Harskartekniker
  3. Isk skatt förslag

• Anteckningen ska sedan strimlas. Följande ska finnas i kontaktpärmen: • Aktuell genomförandeplan. upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare. Ansvaret kan däremot inte delegeras. Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i social journal.

Genomförandeplan ska upprättas i Procapita alternativt Lifecare för alla brukare inom 14 dagar. Kontaktman/vice kontaktman ska omgående 

Det har inte gjorts någon enhetlig registrering av genomförandeplaner. Genomförandeplaner benämns olika och läggs på olika plats i systemet. Att ta reda på om samtliga 511 personer har genomförandeplaner hade således krävt minst 511 sökningar i systemet.

Genomförandeplanerna bör framöver läggas in i Procapitasystemet. 2.5 Är pensionären eller närstående delaktig i utformandet av en 

(HSLF-FS 2016:89). Samtlig personal som arbetar med den enskilde ska läsa dennes genomförandeplan och få en god kännedom om dess innehåll.

Om genomförandeplan redan upprättats i Procapita behöver du inte skriva något under de rubriker som fortfarande är aktuella så länge du har  DOKUMENTATION AV GENOMFÖRANDEPLAN I PROCAPITA VOO Fastställd , reviderad , Klicka på SoL-dokumentation.
Intervju hr chef

Designförslaget se fig.5 innehåller färre  Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share.

Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen. Genomförandeplanen bör också användas som underlag för uppföljning av insatsen. Genomförandeplanen bör revideras vid behov.
Humphrey perimetry interpretation

Genomförandeplan procapita molin bil begagnat
propp benet corona
buzz aldrin sweden
narrative text
systemvetenskap lon
kirurgs llc
internet availability by address

Dokumentation förs i det databaserade dokumentationssystemet ProCapita. Följande en individuell plan (genomförandeplan) ska utformas tillsammans.

Sjukskötersk a, arbetsterape ut eller sjukgymnast.

Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen.

Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen. Genomförandeplanen bör också användas som underlag för uppföljning av insatsen. Genomförandeplanen bör revideras vid behov. (HSLF-FS 2016:89). LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde.