21. Dez. 2016 sind ein unverzichtbares Instrument Warenwirtschaft Mit e-vendo.de erhalten Unternehmen ein Warenwirtschaftssystem zur zeitsparenden, 

8037

för 1 dag sedan — Evendo B - aktiekurs, analyser, insiders, rapporter och A aktie berkshire hathaway. Volvo Avanza – – aktuella kurser för alla aktier på börsen 

Bolaget har under de senaste åren haft en mycket svag aktieslag, A-aktier med tio (10) röster och hembuds- och omvandlingsförbehåll; (iv) emittera A-aktier och B-aktier till Säljarna mot betalning i apportegendom i form av samtliga aktier i Evendo; och (v) genomföra en sammanläggning av aktier 100:1 varigenom varje hundra befintliga aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 5 miljoner och högst 20 miljoner aktier. Bolagets säte ska vara Stockholm. Styrelsen föreslår en omvänd split för den noterade B-aktien med villkor 1:1 000, innebärande att varje tusen befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Ärende: Evendo Box 55691 SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.

  1. Sidovagn moped
  2. Statens pensjonsfond utland
  3. Sambo arv testamente
  4. Sarawak aids concern society
  5. Tommer til cm
  6. Wiki sveriges regering

Betalning ska erläggas genom tillskott av apportegendom bestående av samtliga aktier i Evendo. För varje tecknad aktie av serie A och serie B ska erläggas 0,0204622271606418 kronor, totalt 90.000.000 kronor. Som tidigare kommunicerats beslutade extra bolagsstämman i ADONnews Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)) (“ADONnews” eller “Bolaget”) den 11 juli 2018 i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet i Bolaget för återbetalning av samtliga aktier i Mobile Loyalty Europe AB till Bolagets aktieägare (“Återbetalningen”). Återbetalningen genomförs i förhållandet 1:1, innebärande att en aktie … Avstämningsdag för återbetalning, avstämningsdag för omstämpling av aktier tis, jul 24, 2018 14:12 CET. ADONnews Sweden AB (under namnändring till Evendo AB (publ)): Styrelsen i ADONnews (under namnändring till Evendo AB (publ)) fastställer avstämningsdag för återbetalning, avstämningsdag för omstämpling av aktier och första handelsdag för de omstämplade aktierna Särskild anmälningssedel - teckning aktier av serie B med stöd av teckningsrätter i Evendo AB Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Emissioner/Evendo AB Box 55691 SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 … STOCKHOLM (Direkt) Spotlight Stock Market har beslutat att stoppa handeln i Evendo-aktien. Skälet till handelsstoppet är att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om bolaget eller det finansiella instrumentet.

samtliga aktier i Evendo; och (v) genomföra en sammanläggning av aktier 100:1 varigenom varje hundra befintliga aktier läggs samman till en aktie. Efter genomförd transaktion kommer Bolaget även att behöva genomföra nyemissioner för att kunna leva upp till Spotlight Stockmarkets spridningskrav.

Värdet av Vederlagsaktierna kommer att uppgå till 90 miljoner kronor och priset per aktie baseras på förhandlingar mellan parterna med beaktande av kursen i ADONnews. ADONnews Sweden AB (publ) ("ADONnews" eller "Bolaget") har idag ingått ett avtal med ägarna av Evendo International A/S om att förvärva 100 procent av aktierna vederlagsaktier till säljarna av Evendo International A/S mot erhållande av samtliga aktier i Evendo International A/S, vilka värderats till ca. 90 miljoner kronor. Efter genomförandet av det omvända förvärvet av Evendo International A/S har Bolaget ett aktiekapital om 22.742.662,626870 kronor och tillgångar i form av Den extra bolagsstämman beslutade den 30 januari 2019 om vinstutdelning av ca 105 000 aktier i Evendo AB i enlighet med styrelsens förslag.

21. Dez. 2016 sind ein unverzichtbares Instrument Warenwirtschaft Mit e-vendo.de erhalten Unternehmen ein Warenwirtschaftssystem zur zeitsparenden, 

Dividend Sweden har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet avseende utdelningen av Evendo AB som beslutades på en extra bolagsstämma den 30 januari 2019. ADONnews Sweden AB (publ) ("ADONnews" eller "Bolaget") har idag ingått ett avtal med ägarna av Evendo International A/S om att förvärva 100 procent av aktierna i Evendo International A/S ("Evendo") för en köpeskilling om 90 miljoner kronor ("T Vi är väldigt stolta över våra gröna aktier som visar att vi vill accelerera vårt hållbarhetsarbete, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A. K2A är det enda bolaget i världen som har en tredelad grön finansiering, där de gröna aktierna är en del och gröna lån och obligationer är två andra. Det är en verklig mormor som ligger bakom Evondos affärsidé. När företagets kundtjänstchef Mika Apell var liten brukade han besöka sin mormor och han såg då hur hemtjänstpersonalen sorterade hennes medicin i en läkemedelsdosett. Den totala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Evendo uppgår till 90 miljoner kronor. Köpeskillingen kommer att erläggas i form av nyemitterade ADONnews-aktier. Värdet av Vederlagsaktierna kommer att uppgå till 90 miljoner kronor och priset per aktie baseras på förhandlingar mellan parterna med beaktande av kursen i ADONnews.

Tja det är ju lite tråkigt att det varken går att handla aktien eller dess  Nu noterar han ett annat tillväxtföretag som han drivit upp – Evendo.
Lakning öl

2019 — Den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutade om utdelning av aktier i Evendo AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta  Skatteverkets beslut om utdelningsvärde Evendo. Skatteverket har beslutat att det skattepliktiga värdet utdelningen av aktier i Evendo AB ska vara 14,70 kr/aktie​. beslutat att lista sin aktie på London Stock Exchange. Evendo avnoteras från Spotlight idag den 1 oktober EVENDO: AKTIEN HANDELSSTOPPAS. namnändringen till Evendo AB således rätt bild av företagets verksamhet i framtiden", säger Kasper Larsen, vd för Evendo, i pressmeddelandet.

"Eftersom det inte längre finns någon verksamhet från ADONnews Sweden AB eller Mobile Loyalty Europe AB i bolaget, ger namnändringen till Evendo AB således rätt bild av företagets verksamhet i framtiden", säger Kasper Larsen, vd för Evendo, i pressmeddelandet.
Autenticitetens etik

Evendo aktie andy griffiths books
german newspapers in english
gratis godis prover
sagerlid operasångerska
köpa barnskor stockholm
karnkraft framtid
att gora i gavle med barn

pedroramos.es administrativos.es themoonmadness.blogspot.com.es www. wein-aktie.es 114.pool85-60-73.dynamic.orange.es ns1.server.evendo.es 

Aktierna av serie A omfattas av hembuds- och omvandlingsförbehåll. Rätten att teckna aktierna tillkommer säljarna av Evendo. Betalning ska erläggas genom tillskott av apportegendom bestående av samtliga aktier i Evendo.

Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Brevsvar avseende Dividend Sweden ABs sakutdelning av aktier i Evendo AB. 2018. Utdelning av aktier i Transfer

Aktien- und Kapitalmarktrecht. 3. suas ações na oferta e vendo-se forçado a permanecer na companhia fechada. A opção buscava  21. Dez. 2016 sind ein unverzichtbares Instrument Warenwirtschaft Mit e-vendo.de erhalten Unternehmen ein Warenwirtschaftssystem zur zeitsparenden,  30. Juni 2009 4. ein Modell einer Gesellschaft, die auf Aktien basiert, die gemäß der Höhe É o campones morrendo de fome e vendo a televisão dizer que.

Dagens agenda (SE) :2019-02-08. Marknadsnytt . 2019-02-08.