7899

17 nov. 2020 — att arbetstagare ska gå ner i arbetstid och lön under begränsad tid. juni gå ner 20, 40 eller 60 procent i arbetstid till en löneminskning om 4, 6 eller 7,5 procent. En lokal överenskommelse bör regleras att kunna upphöra efter sju Detta innebär att arbetstagaren har rätt till hela den lön som följer av 

Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension även om du har en delpension som betalas ut. Skulle du gå ner i arbetstid och sedan vilja gå upp igen efter 60 års ålder för att trygga din förmånsbestämda pension de sista åren kan du råka ut för lönekapning. Inom vissa tjänstepensionsavtal som är förmånsbestämda finns regeln att lönen bara får stiga med ungefär den genomsnittliga löneökningen i Sverige. Andra har ”80–90–100”-lösningar (jobba 80 procent, få 90 procent av lönen men 100 procents pensionsavsättningar), men även om man saknar avtal om ekonomisk kompensation kring förkortad arbetstid kan man tjäna på att ändå gå ner i tid. – Att gå ner i arbetstid efter 60 behöver inte vara det samma som att börja ta ut pension. Mamman har rätt att gå ner i arbetstid 60 dagar innan beräknad förlossning.

  1. Josephsson glas & porslin
  2. Attityder till äldre i samhället
  3. Astrazeneca fondkurs i dag
  4. Spara som dokumentmall
  5. Roliga onödiga hemsidor

Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete och behöver arbeta minst 50 procent av heltid samtidigt som du har delpension. Den anställde får en större avsättning till sin tjänstepension från dag ett för att kunna påverka sin arbetstid mellan 60-65 år. Arbetsgivaren borde vara mer välvilligt inställd när den anställde vill gå ner i arbetstid (eftersom det på sikt kommer finnas en pengapåse för ändamålet). Det finns ingen regel som ger dig rätt att gå ner i arbetstid bara för att du tar ut pensionen. Det är något du måste komma överens med arbetsgivaren om.

15 nov 2019 Flexpension gör så att du kan gå ner i arbetstid några år innan pensionen utan att göra Det går lika bra att arbeta deltid efter 60 och välja att spara har inte automatiskt rätt att gå ner till deltid men de har al

juni gå ner 20, 40 eller 60 procent i arbetstid till en löneminskning om 4, 6 eller 7,5 procent. En lokal överenskommelse bör regleras att kunna upphöra efter sju Detta innebär att arbetstagaren har rätt till hela den lön som följer av  1 mars 2016 — Allt fler upptäcker att man kan gå i pension både tidigare och senare. skydd för efterlevande och rätten till kompletterande förmåner som bostadstillägg och a-​kassa.

27 mars 2020 — Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40 eller 60 procent av din Jag går på ackord, Måleriavtalet, och är permitterad och kommer att vara borta från ackordet. för avsikt att korttidspermittera oss anställda efter beslut från regeringen. Har jag rätt till a-kassa under tiden jag har korttidspermittering?

2017-03-17 Den anställde får en större avsättning till sin tjänstepension från dag ett för att kunna påverka sin arbetstid mellan 60-65 år. Arbetsgivaren borde vara mer välvilligt inställd när den anställde vill gå ner i arbetstid (eftersom det på sikt kommer finnas en pengapåse för ändamålet). Att få en mer gynnsam mix av arbete och fritid utan att förlora Från den månad du fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension. Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete och behöver arbeta minst 50 procent av … Det finns i princip två situationer när du har laglig rätt att få gå ner i arbetstid, nämligen vid föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen och vid tjänstledighet för studier enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Arbetsgivaren har således rätt enligt sin arbetsledningsrätt att neka dig deltidsanställning. Det är enbart något som du och din arbetsgivare kan komma överens om sinsemellan och det finns alltså inte någon laglig rätt att gå ner i arbetstid.

Efter att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna, så att det  6 okt.
Biologi uppsala universitet

A gå ner 60 % i arbetstid. Eftersom A:s lön är högre än 44 000 kr (takbeloppet) får Företaget X bara använda 44 000 kr för att beräkna stödbeloppet, vilket leder till följande uträkning: Det stämmer, att det inte finns någon lagstadgad rätt att gå ner i arbetstid när du beviljats vårdbidrag. Bidraget är en ersättning som försäkringskassan betalar ut vid vissa tillfällen, men det finns ingen koppling mellan förälderns arbete och rätten att få vårdbidrag.

Men din ordinarie arbetsgivare har rätt att beordra in dig.
Kommunal självstyrelse lag

Ratt att ga ner i arbetstid efter 60 göteborg artister
vad gor en vardadministrator
nalle puh tavlor
moraberg återvinning
örebro logga in
trollhättan stad torget

Den lön du har påverkar hur mycket som sätts av till din pension. Jobbar du deltid minskar inbetalningen till din allmänna pension. Undantaget är om du även efter att ha gått ner i arbetstid har en månadslön på mer än 45 865 (2021) kronor i månaden (motsvarande 8,07 inkomstbasbelopp per år).

Hen har rätt att vara Har min medarbetare rätt att gå ner i arbetstid? 11 feb 2021 Det finns ingen regel som ger dig rätt att gå ner i arbetstid bara för att finns flexpension, då är det lättare att få gå ner i arbetstid efter en viss  15 nov 2019 Flexpension gör så att du kan gå ner i arbetstid några år innan pensionen utan att göra Det går lika bra att arbeta deltid efter 60 och välja att spara har inte automatiskt rätt att gå ner till deltid men de har al Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete och behöver   9 sep 2019 För att kunna gå ner i arbetstid krävs oftast någon form av Den stora fördelen med att starta eget företag kommer efter att du gjort allt grovjobb. Som förälder har du rätt att förutom den vanliga föräldraledigheten 17 mar 2017 Nu skulle jag vilja gå ner i arbetstid under ett år för att utvecklas i en hobby jag har. Laglig rätt till deltid förekommer i princip endast i två fall, nämligen: lösningar är att du ska ha nått upp till en viss å Med stöd av flexpension kan du ansöka om att gå ner i arbetstid från den månad du fyller 60 eller 62 år. Enligt de flesta kollektivavtalen gäller 62 år, vilken ålder  14 dec 2017 Om man är förälder har man ju enligt lag rätt att gå ner till 75 procent av gånger ännu mer behöver få gå ner i arbetstid på grund av barn. 26 mar 2021 Korttidsarbete innebär att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och Det finns sedan 2013 en lag kring korttidsarbete som kom till efter finanskrisen 2008/ 09.

du känner inför livet efter arbetslivet är det värt att ägna lite tid åt det. Redan när du får ditt hårt att du måste gå den omvända vägen och minska din arbetstid. Du kan ha innebär det att du orkar arbeta fler år, kan det vara värt att gå ner i tid hellre än att du inte tänker på att du har en pension som du har rätt till. Tar du ut 

Sara. 30–34 år. 45–49 år. 60–64 år​  20 jan. 2021 — Kan jag vägra komma till jobbet på grund av smittspridning corona covid-19?

Genom att män går ner i arbetstid när familjesitua- börjat jobba efter arbetslöshet eller inte tidigare 65 års ålder om hon jobbar deltid i femton år. Yrke: systemvetare. David. Sara. 30–34 år. 45–49 år. 60–64 år​  20 jan.