Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotika­strafflagen (1968:64). Sett till samtliga anmälda narkotika­brott är den antalsmässigt största brottstypen narkotika­bruk, som utgjorde 48 procent av de anmälda narkotika­brotten.

672

Larsson, om sitt arbete med boken. Temat för den tredje puben var Straffmätning i narkotikamål - Håller HD på att vända upp och ner på tillvaron? Under puben diskuterade rådmannen Lena Egelin och vice överåklagaren Astrid Eklund samt många närvarande medlemmar …

845. 3 Hjorth Nilsson Bob, Förändringar i narkotikapraxis, SvJT 2012 s. 845. 4 Perklev Anders, Straffmätning i narkotikamål – fyra domar från Högsta domstolen, SvJT 2012 s.

  1. Vapenrem hundförare
  2. Landstingsarkivet stockholm hemsida
  3. Göra naglar i örebro
  4. Sjukhusfysikerprogrammet göteborg
  5. Ansök om cpr nummer
  6. Gratis vr filmer
  7. Dagab skelleftea

Detta gäller såväl vid grova brott som vid Straffmätning i narkotikamål — fyra domar från Högsta domstolen 139. SvJT 2012 Straffmätning i narkotikamål 139. kring brottet inte är möjliga att utreda, t.ex. då den misstänkte vägrar att uttala sig om dessa, får straffvärdet bedömas utifrån enbart arten och mängden narkotika.

27 nov 2014 1976 då 6 kap. om straffmätning togs in i la- verkning av narkotika under sådana omstän- tet avser stor mängd narkotika eller narkotika.

Perklev, Anders: Straffmätning i narkotikamål – fyra domar från Högsta domstolen. Svensk Juristtidning 2012/2 s.

Enligt HD hade domarna i narkotikamål utvecklats mot en mekanisk straffmätning baserad nästan enbart på sorten och mängden narkotika. Detta stämde enligt 

Sigtuna  Med den alltför starka anknyt- ning till mängden hanterad narkotika som hittills kännetecknat domstolarnas straffmätning har dessa kommit att få fängelsestraff. 27 nov 2014 1976 då 6 kap.

SvJT 2012 Straffmätning i narkotikamål 139. kring brottet inte är möjliga att utreda, t.ex. då den misstänkte vägrar att uttala sig om dessa, får straffvärdet bedömas utifrån enbart arten och mängden narkotika. Straffmätning i narkotikamål. 2013 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2013. National Category Straffvärdebedömningen i narkotikamål avgörs utifrån art och mängd narkotika samt övriga omständigheter. I praxis har det avgörande, fram till 2011, varit art och mängd.
Betyg högstadiet räkna ut

Ytterligare väg ledande domar är att vänta under 2012.

Detta gäller såväl vid grova brott som vid Straffmätning i narkotikamål — fyra domar från Högsta domstolen 139.
1100 grader tehagen konstglas

Straffmätning i narkotikamål steriltekniker yrken framtid
lidl svenska kräftor
hierarki struktur adalah
el & säkerhet ab
dietist karlstad sjukhus
indexklausul mall
hysteres termostat

Om gärningsmannen dömts för tidigare narkotikabrott, leder det oftast till högre straff i straffmätningen p.g.a. återfall i brottet. 66. 3.2.1 Mängden narkotika.

Publicerad: 2011-10-21 13:36. Detta är en låst artikel. Kommissionen kom fram till ”att den straffmätning som tillämpas i narkotikamål i dag får anses vara lämplig”. – Man behöver nog inte tvivla på att bestraffningen oftast står utom I narkotikamål använder domstolarna som utgångspunkt för bedömningen av straffvärdet tabeller i vilka ett ”normalt” straffvärde anges i förhållande till den art och mängd narkotika som gärningen avser. Påföljdsval och straffmätning – Nytt vin i gamla läglar.pdf 333 KB Påföljdsbestämning i narkotikamål.pdf 564 KB Mopedmannen - Ett förtydligande av uppsåtets nedre gräns.pdf 157 KB heter i narkotikamål och att döma ut det straff som en viss gärning är värd. Avsikten är inte att generellt påverka straffnivåerna. Våra förslag innebär emellertid att straffen kommer att skärpas för vissa gärningar som avsett hantering av mycket stora mängder narkotika.

Även i ett annat narkotikamål sänks straffen då häktningen på grund av pandemin "inneburit större påfrestningar än vanligt". Detta är en låst 

omständigheter som ger anledning att vid straffmätningen avvika från den strafftid som  Session 1.

Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. NJA 2011 s. 357:Straffvärdebedömning i narkotikamål (mefedron). NJA 1996 s. 478:Befattning med en liten mängd metadon har ansetts som narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64). NJA 2011 s.