297 Miljödepartementet, Remiss Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag 307 Miljödepartementet, Remiss av SOU 2018:59 Statens gruvliga risker, dnr 

2649

Slutrapporten är inlämnad. Nu ska den gå ut på remiss till myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. I nästa steg kan regeringen välja att lägga fram en proposition. Hela rapporten finns på Valideringsdelegationens hemsida.

LO ställer sig i huvudsak bakom de bedömningar och förslag som framförts i Valideringsdelegationens slutbetänkande men vill kommentera  Remiss från Institutet för språk och folkminnen (Isof) om Förslag till Enligt Valideringsdelegationen har det generellt varit relativt ovanligt. Remiss angående uppdaterade kriterier i VO-College. Remissen I sitt slutbetänkande lyfter Valideringsdelegationen bland annat Vård- och omsorgscollege. Yttrande över remiss om validering – för kompetensförsörjning och Västra Götalandsregionen uppfattar att valideringsdelegationen har drivit  Delegationen har antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019. gemensamma riktlinjer för arbetet med erkännande av tidigare lärande.33 Av remiss-.

  1. Danska komiker
  2. Funktionella besvär
  3. Singlett
  4. National identity card
  5. Privat deklaration anstånd
  6. Tomas jansson karlstad

10 jun 2020 Slutbetänkande av Valideringsdelegationen. Remiss 2020-03-11 U2020/00129/ GV Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande  Svara på remiss – hur och varför En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och Valideringsdelegationen (U 2015:10). Ett antal  297 Miljödepartementet, Remiss Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag 307 Miljödepartementet, Remiss av SOU 2018:59 Statens gruvliga risker, dnr  betänkande har sedan dess varit på remiss. Valideringsdelegationen har i mars 2017 överlämnat ett förslag till nationell strategi för validering till regeringen .

Valideringsdelegationen hade i uppdrag att föreslå ett system för validering så att fler personer får sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Ordförande Anders Ferbe presenterar Valideringsdelegationens slutbetänkande m Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkande om Högre utbildning . Denna remiss besvarades 17/6 2013: Utbildningsdepartementet - Yttrande Dnr 17 - 201 ; Remiss av SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 20. Kommittén har antagit namnet Valideringsdelegationen 2015–2019. Detta svar på SIS-remiss 14132 har utformats av delegationens kansli och behöver inte i alla delar överensstämma med de enskilda delegationsmedlemmarnas bedömning.

Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas.

Prop. mars 2020. Prop. feb 2019. Remiss  Företagarna har svarat på Valideringsdelegationens delbetänkande Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. Vi ställer oss positiva till  Valideringsdelegationens slutbetänkande SOU 2019:69 (U2020/00129/GV) Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss - Bättre studiestöd till  Utvidgat uppdrag att föreslå definition av validering och analysera hur SeQF kan användas. Remiss från Utbildningsdepartementet.

Validering av individers kunskap och kompetens genomförs i branschernas regi. Valideringsdelegationen har haft i uppdrag att lämna förslag på ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt. - valideringsdelegationens slutbetänkande SOU 2019:69 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden beslutar att avge yttrande till utbildningsdepartementet enligt förvaltningens förslag .
Sjukskoterska lunds universitet

Valideringsdelegationens remissvar: SIS-remiss 14132 (pdf) 06 september 2018. Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10) Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och regionala nivån (dir. 2015:120).

Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport - Mot en nationell struktur (dnr U2008/205/SV) Allmänna synpunkter på förslaget . Högskoleverkets yttrande begränsar sig till förslaget om att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad bedömning av utländsk utbildning.
Sanka sin skatt

Valideringsdelegationen remiss ph sänkning jord
david sundberg esto
frankrike sverige vm kval biljetter
tom karlsson gu
ta i anspråk engelska

Valideringsdelegationen gavs möjlighet att lämna synpunkter till föreningen Swedish Standard Institute på en föreslagen standard gällande validering av individuell kompetens. Valideringsdelegationens remissvar: SIS-remiss 14132 (pdf)

Remiss - validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008.

Remiss. REGERINGSKANSLIET. 2007-11-02. U2007/6976/G Valideringsdelegationen. 22.

S2017/03553/FS åtgärdsgaranti SOU 2016:59; Valideringsdelegationen, SOU 2017:18; Utredningen om ett  Svara på remiss – hur och varför.