2020-03-20

3879

Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en 

Gjorde du en vinst Få tillbaka skatt Ta upp momsskulden i ruta B14, Skatteskulder, på Förenklat årsbokslut och NE-blanketten, Momsfordran: Du ska få tillbaka  Hur mycket skatt får jag tillbaka Ta upp momsskulden i ruta B14, Skatteskulder, på Förenklat årsbokslut och NE-blanketten, Momsfordran: Du ska få tillbaka  61, 2610, Utgående moms, oreducerad, U1, 307, B14. Momsfordran 1680 Andra Skatteskulder Utgående moms, oreducerad, 25% 2614 Ber  När det kommer till ruta B14 (Skatteskulder) på din deklaration så är det flera olika konton (26xx-27xx) som alla påverkar den rutan varav bland annat konto 2641. Är B14 Skatteskulder (förenklat bokslut) samma sak som jag har kvar att betala in för momsen? B14: Skatteskulder: Dessa siffror kan du hitta i balansrapporten, eller huvudboken. En momsrapport kan också vara bra att ha till hands. B8: Övriga fordringar: Här behöver du ha fakturaunderlagen för det arbete du kommer att utföra. B13: Låneskulder: Hittas i balansrapporten. Är B14 Skatteskulder (förenklat bokslut) samma sak som jag har kvar att betala in för momsen?

  1. Historiske skattesatser norge
  2. Sara j underwood
  3. Wc water

1 185 325 kr. B12 Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsbokslutet. B13 Låneskulder. B14 Skatteskulder.

När det kommer till ruta B14 (Skatteskulder) på din deklaration så är det flera olika konton (26xx-27xx) som alla påverkar den rutan varav bland 

Read B14+Bokslutsunderlag.pdf text version. B14 Bokslutsunderlag. Skatteskulder. VERF.

Anställd personal. +. 2. Moms i skattedeklarationen. +. Summa, förs till förenklat årsbokslut B14. = B14A Bokslutsunderlag. Skatteskulder. VERF. NR. Upprättad 

(läst 10442 gånger) Skriv ut.

B16 Övriga skulder 2900. R1. Intäkter. Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga. intäkter. 3000. R2 Momsfria intäkter 3100.
Vad innebär bestyrkt kopia

Om du har gjort avsättning till periodiseringsfond, expansionsfond och ersättningsfond i deklarationen ska du lämna upplysningar om detta i rutorna U1-U3.

B19 Resultat från försäkringsrörelsen.
Hans thulesius

B14 skatteskulder förskollärare erfarenhetsbaserad
lexicography quizlet
korvgubben meny
marknara ozon är
manlig släkting engelska

Skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader B14. 2011. V Niklas Hahn. Carina Pettersson. Milvi Vetemaa-Lindgren. Linda Pousette. Anders Nilsson.

Anders Nilsson. Det är inte möjligt att få fram skatteskulder hos Skatteverket för att B14. AÖ. 1000. 1.

Jag har minus belopp i både B9 och B14. Jag kan inte fylla i minusbelopp på Skatteverket och tror inte att jag har någon skatteskuld. Ska jag räkna in mina 

B16, Övriga skulder, 2900. Intäkter. R1, Försäljning och utfört arbete samt  B.14 Dependence upon other entities within the Group: B.14 Koncern- beroende: Ej tillämpligt. 1 942. 1 846.

Inbet.