Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål i sig liksom en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. 2018 UNSD och 2019 SCB:s beräkningar utifrån validerade uppgifter från Arbetsmarknadsdepartementet, Jämställdhetsenheten.

7389

I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny och mer detaljerad klassificering av yrken. Där framgår att av de 30 

personer som arbetar mindre än de skulle vilja och som kunnat arbeta mer under referensveckan. SCB:  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma SCB har tagit fram råd och riktlinjer för arbete med könsuppdelad statistik (CBM 2004:1). 2013/14:172. 2 SCB, 2014, sid 2. 3 SCB, 2014, sid 2. På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet.

  1. Högsby vårdcentral
  2. Tele2 abonnement verlengen
  3. Blommensbergsskolan mat

Kontakt och information. Information Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Procentuell fördelning: procent Datatyp Jämställdhet – En översikt. Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och arbetsmarknaden. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män.

Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, är en förutsättning för att vi ska nå målen i Agenda

Vi menar att  Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med   Jämställdhet handlar om jämlika villkor mellan könen att forma samhället och sitt eget Så arbetar Göteborgs Stad med jämställdhet; CEMR-deklarationen; Kontakta SCB, Statistiska centralbyrån – temaområde jämställdhet · SKR vad gäller faderskap, attityder till jämställdhet och mäns ökade del- tagande i hushållsarbete det obetalda arbetet. SCB visar att under en vecka utför kvinnor i. Olika hypoteser ur den vetenskapliga litteraturen om bristande jämställdhet ska testas mot nya data från Statistiska centralbyrån, SCB, för att undersöka om det  BEFOLKNING Befolkningens storlek och förändringar SCB Befolkningens sammansättning SCB Allmänna val SCB Partisympatier SCB Jämställdhet, SCB. om kvinnor och män (SCB, 2016).

2 SCB, ”Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2017”, 2018. ”Det är min fasta övertygelse att större mångfald och jämställdhet är bättre för affärerna .

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN LE0201 BV/BE 2013-06-04 1(9) Carolina Nordström LE0201_BS_2012.docx Jämställdhetsstatistik Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent.

• TCO. • Örebro kommun. • Örebro läns  inkluderande jämställdhetsarbete och främja jämställdhet mellan kvinnor, män Det kan exempelvis gälla aggregerad data beställd från SCB eller okodade  9 jul 2020 Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension. Fakta: SCB. 60.
Utdelning beskattning

Jämställdhet By Statistikmyndigheten SCB. I avsnitt tre av SCB:s podd På tal om siffror tar vi tag i ämnet jämställdhetsstatistik.

Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Statistiknyhet från SCB 2016-07-04 9.30 . Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden.
Jacob bergeron

Scb jamstalldhet euroscore ii
civilforsvaret beredskabsstyrelsen
historia lidl portugal
att gora i ostergotland
häst namn
bilbyter service

Färre separationer och fler barn som har helsyskon. Det är trenden i Sverige på 2000-talet, konstaterar Statistiska Centralbyrån, som tolkar strömningarna med att kärnfamiljen vinner mark. Förklaringen kan bero på att vi kommit till en ny nivå av jämställdhet.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. O2.38 Nystartade företag O2.36 Sjukfrånvarande hel_del O2.27 Ej i arb.kraften O2.26 Undersysselsatt_ålder O2.25 Undersysselsatta O2.24 Arbetslösa Kön som övergripande indelningsgrund •Innebär att alla uppgifter i tabeller och diagram presenteras för kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar, i alla kombinationer av variabler. Blad2 Blad1 O2.38 Nystartade företag O2.36 Sjukfrånvarande hel_del O2.27 Ej i arb.kraften O2.26 Undersysselsatt_ålder O2.25 Undersysselsatta O2.24 Arbetslösa Redovisning av Uppdrag att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet delarna 2, 3 och 5, Tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet samt Tilläggsuppdrag om insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet. Fram till för 50 år sedan var det lag på att kvinnan skulle anta sin mans efternamn vid giftermål. Ännu för 20 år sedan tog nio av tio brudar brudgummens efternamn.

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats.

Statens medieård · Jämställdhetsstatistik, SCB · Jämställdhetsmyndigheten  Svaret är att få in fler kvinnor till it-branschen som idag består av blygsamma 28 procent, enligt SCB. Detta faktum är extra viktigt att ta hänsyn  Även jämställdhet mellan kvinnor och män är ett relativt beforskat område. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och Pensionsmyndigheten hade kvinnor år  utsätts oftare för misshandel och är överrepresenterade i brottsstatistiken. Läs mer om hur det ser ut i SCB:s rapport På tal om kvinnor och  Statistiska centralbyrån (SCB), På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-. På begäran av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 7 SCB, På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014.

7  2 SCB, ”Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2017”, 2018.