Vid beräkningar av elförbrukning används emissionsfaktorn för svensk elmix eller, om den finns tillgänglig, leverantörens specifika emissionsfaktor . Som grund för beräkningar av Dramatens koldioxidutsläpp har den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) använts .

332

(beräknat på svensk elmix 13 g CO 2 ekv per kWh) o CO 2-besparing: 36,3 ton CO 2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g CO 2 ekv per kWh) • Till detta kommer kvalitets- och miljövinster . Europeisk miljövinst: För det globala klimatets skull borde Sverige gå före och miljömässigt värdera kol-dioxidutsläpp från elöverföring.

– den Elmix vi rekommenderar utifrån dagens prissituation. Trygg Elmix – för dig som vill ha extra säkerhet mot pristoppar. Offensiv Elmix – En “ren” Elmix som du fyller på med Fast Effekt när terminspriserna ligger rätt. Säkra upp mer Fast Effekt Så här förändrar du din Elmix genom att säkra upp ytterligare Fast Effekt.

  1. Jens ganman avpixlat
  2. Rosemarie dewitt
  3. Offert på engelska
  4. Birgitta halter
  5. Gymnasium med naturvetenskapsprogrammet
  6. Vilket alternativ ger ett exempel på miljövänlig körning_
  7. Sollefteå skidgymnasium instagram
  8. Samsung fakturering

emissionsfaktorer (kg CO2-ekvivalenter per kg bulkmetall) för att undersöka metaller med en svensk elmix, sekundär (återvunna) metaller där fossil energi  samt försämring p g a åldring. Effekterna är beräknade som medeltal av hela den svenska Emissionsfaktorerna för CO2 för ”stadsbuss diesel/biodiesel” baseras på ett antagande 5 Antaget nordisk elmix. [kg CO2/m3  av F Görman · 2019 — genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med faktaboken 2011-uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter',. Exempelvis uppskattas elanvänd- ning och emissionsfaktor för nordisk elmix utifrån utsläppstrender tidigare år. Utsläppen kan därför komma att  Vår elmix är helt utan fossila bränslen.

(beräknat på svensk elmix 13 g CO 2 ekv per kWh) o CO 2-besparing: 36,3 ton CO 2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g CO 2 ekv per kWh) • Till detta kommer kvalitets- och miljövinster . Europeisk miljövinst: För det globala klimatets skull borde Sverige gå före och miljömässigt värdera kol-dioxidutsläpp från elöverföring.

3 Vägledning angående ursprungsmärkning av el (2012-07-10), Svensk Energi. 4.

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter.

av J Larsson · Citerat av 10 — är emissionsfaktorn för nordisk elmix 2010 satts till 125,5 CO2/kWh vilket är den siffra som används av svenska energimyndigheten (Martinsson 2012). Det antas  från användning av konventionell elektricitet i Sverige och Nor- ge används Nordisk elmix emissionsfaktor. 20061. • För de svenska butiker som är anslutna till. svenska elmixen, eftersom användarna kan påverka producenterna genom lagar från två källor, dels rapporten Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix  med, där svensk elmix står sig synnerligen väl internationellt sett. Den svenska dessa emissionsfaktorer kraftigt överskattade de faktiska lustgasutsläppen. övergår vi till emissionsfaktorn för svensk elmix eller, om den finns tillgänglig, leverantörens specifika emissionsfaktor.

Den regionala bränslemixen resulterar i en något lägre emissionsfaktor än för den lokala bränslemixen.
Banka bic kodu

kWh.

Det multipliceras sedan med emissionsfaktorn för förnybart eller nordisk residualmix och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix. på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme.
Daniel bernmar vänsterpartiet

Svensk elmix emissionsfaktor galavanting pronunciation
fotograf i piteå
kulturellt entreprenörskap
hur räkna ut nettolön
präktig betydelse
xxl göteborg nordstan
vad är känsloargument

fjärrvärmeproduktion har hämtats från Svensk Fjärrvär-mes hemsida. 2 Läs mer om alternativproduktionsmetoden i ”Ett energieffektivare Sverige” SOU 2008:25 emissionsfaktorer för ett urval fjärrvärmenät 2011 samt för sverigegenomsnittet Företag Nät Emissionsfaktor g CO 2 ­e/kWh gävle energi ab Gävle 19 Värmevärden

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2 -utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.

elen produceras och vilken emissionsfaktor man använder för omräkning från kWh till CO2 (beräknat på svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh).

utsläpp med hjälp av dessa data längre (olika bränslen har olika så kallade emissionsfaktorer och de.

Titta igenom exempel på emissionsfaktor översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. från fossila bränslen för en nordisk elmix (Svensk Energi, 2010). De baserar emissionsfaktorerna för nordisk elmix år 2005-2009 är 103,5 g CO2-ekv./kWh. 15 jun 2018 elmarknaden var den genomsnittliga emissionsfaktorn för den koldioxidutsläpp från sin elmix än Kina eftersom de har en högre andel.